تعهد سازماني

در حال نمایش یک نتیجه

نمایش فیلترها

بارگذاری محصولات بیشتر

تعهد سازماني

یکی از مسئولیت های هر نهاد اجتماعی، نیل به اهدافی است که علت وجودی آن نهاد را شکل می دهد.

تعهد سازماني تحقق اهداف سازمانی در گرو همکاری و هماهنگی تمامی عواملی است که تعامل نظام مند آنها با یکدیگر به وجود سازمان معنا می بخشد. در این میان نیروی انسانی در تمام سطوح سازمان نقش برجسته تر از سایر عوامل دارد. که باید به آن به عنوان یک عامل ذی شعور و دارای نیازهای مادی ومعنوی، اهداف فردی، توقعات گروهی و سازمانی بیش از سایر عوامل توجه شود. از آنجایی که کارآیی نیروی انسانی همیشه براساس محاسبات اقتصادی قابل پیش بینی نیست. و عوامل متعدد دیگر که برخاسته از نیاز های برتر انسان در ابعاد اجتماعی ، احترام و خودیابی است در این زمینه موثر است. لذا در این مقاله به یکی از ضرورتهای اساسی سازمانی یعنی( تعهد سازمانی ) پرداخته شده است.

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت