طراحی نرم افزار های مطمئن

نمایش یک نتیجه

نمایش فیلترها

بارگذاری محصولات بیشتر

طراحی نرم افزار های مطمئن

تعریف اتکاپذیری (Reliability):

اتکاپذیری یا Reliability از فاکتور های سنجش کارآیی نرم افزار که برخالف سایر فاکتور ها (نظیر خوانایی، کیفیت، پیچیدگی و …) به‌ صورت مستقیم و از روی داده‌ های آماری و تاریخی به‌ دست می‌ آید. یک تعریف آماری برای اتکاپذیری از بدین‌ گونه ارائه می‌ شود: احتمال عاری از بدون شکست بودن (Free Failure) یک برنامه‌ ی کامپیوتری در یک محیط مشخص و در یک زمان مشخص را میزان اتکاپذیری آن برنامه می‌ نامند.

تعریف شکست (Failure):

در ادامه‌ ی تعریف اتکاپذیری، کلمه‌ ی شکست یا Failure می‌ بایست تعریف شود.

در منبع اصلی اشاره شده در تمام تعریف‌ های شکست در محافل کیفیت و اتکاپذیری نرم افزار تعریف زیر به چشم می‌ خورد. شکست عبارتست از عدم همخوانی (nonconformance) نرم افزار با خواسته‌ های (requirement) آن. البته باید اشاره کرد که شکست‌ ها غالبا ناشی از خطا های (Errors) نرم افزار – چه در کدنویسی، چه در طراحی – هستند و ممکن است بسیار فاجعه‌ بار یا بسیار کوچک باشند.

همچنین باید به‌ خاطر داشت که هر خطایی لزوما به شکست منجر نمی‌ شود.چه بسا نرم افزار های در حال استفاده‌ ای که دارای خطا های کشف نشده‌ اند.

کتاب طراحی نرم افزار های مطمئن در سایت دانلودنما

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت